جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
میان برنامه -کارنامه صد 00:00
به سوی معبود 00:05
مستند یک شهر یک قیام 08:25
میان برنامه 10:50
میان برنامه کارنامه صد 14:15
فیلم سینمایی (تکرار) 14:25
بازپخش مستند یک شهر یک قیام 15:45
خبر عصرگاهی 16:30
میان برنامه کارنامه صد 16:45
شب خند 17:40
آگهی 18:25
میان برنامه 19:30
آگهی 19:55
اخبار شامگاهی 20:00
آگهی 22:50
میان برنامه راه امام 22:55
اخبارشبانگاهی 23:00