جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند کارستان 00:00
اوقات شرعی 00:15
فیلم سینمایی 00:25
مستند 00:27
آگاهی انتخاب 00:30
سینمایی (تکرار) 01:00
قلبهای شکسته 03:10
از لاک جیغ تا خدا 03:30
کنکور آسان است کلاکت 59-بازپخش 03:58
به سوی معبود 04:15
روایت فتح 05:05
بازپخش تلاوت قرآن 05:30
اذان صبح به افق خرم آباد 05:36
ایرانگرد-فصل 3-قسمت (20)-اصلاح 06:10
فصل چهارم مستند مسابقه خانه ما 06:48
با سیمره-کلاکت 07:45
بازپخش آخرین اخبار استان (تکرار) 08:30
بازپخش تولیدی مرکز 08:50
مجموعه پلیس قضایی-بازپخش 09:00
مجموعه پلیس قضایی 09:02
میان برنامه - تیزر-وله 09:13
میان برنامه - تیزر 09:14
مجموعه قصه های تبییان 09:20
بچه های لرستان (کودک) 09:21
مستند 09:35
پرواز کاغذی 09:50
برنامه رادیویی چشم انداز 10:05
مستند آوای هزار 10:36
حونه امید 10:50
هوش برتر 10:52
به سوی معبود 11:48
پویش مردمی مرد میدان -1-سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 12:02
اذان ظهر به افق خرم آباد 12:05
طعم مهربانی 12:14
فیلم سینمایی 12:26
بازپخش شبانه 12:45
مستند زنان قصه ما -کلاکت14-اصلاح 13:23
زنان قصه ما 13:30
بازپخش شبانه (ویژه افطار) 14:00
بازپخش شبانه-وا یک 14:02
انیمیشن بلند 14:15
حرف آخر 14:37
کارنامه صد 15:05
قلبهای شکسته 15:10
سریال فوق لیسانسه ها-ک8-بازپخش+آگهی میان سریال 15:18
مشارکتی حرف آخر 16:00
کنکور اسان است 16:02
زیارت خاصه امام حسین -قبل خبر 16.30 16:27
حرف آخر 16:50
بچه های لرستان (باز پخش) 16:51
اذان مغرب به افق خرم آباد 17:31
اذان مغرب به افق خرم آباد 17:32
شمیم حسینی- تولیدی 17:48
آواهنگ 18:06
سیمای سلامت 18:20
ایرانگرد 18:33
ویژه برنامه پادگان امام حسین علیه السلام 18:42
سیمای سلامت 18:55
اخبار شبانگاهی استان 19:30
به سوی معبود 20:00
پلکان 20:05
طنز ناخونک 20:15
سخنرانی مذهبی(تفسیر و احکام) 20:20
محراب عشق 20:31
مفاخر سرزمین ما 21:00
وایک زنده 21:05
پژواک 21:30
ویژه برنامه در مسیر نور 22:00
اخبار استان 23:00
مداحی 23:03