جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اوقات شرعی 00:18
فیلم سینمایی 01:00
مستند خارجی-مرگبارترین حیوانات آفریقا 02:26
حدیث سرو 05:00
اذان صبح به افق خرم آباد 05:53
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران 06:16
روایت فتح 06:18
مسابقه تازه نفس 07:00
بچه های لرستان 10:15
حونه امید (تکرار) 11:00
اذان ظهر به افق خرم آباد 12:29
برنامه وایک (تکرار) 13:30
ناگفته های تاریخ (تکرار) 14:25
سریال گذر از رنجها (تکرار) 14:50
کنکور آسان است 15:27
خبر استان 16:30
بچه های لرستان (باز پخش) 16:50
اذان مغرب به افق خرم آباد 17:59
سند افتخار 18:10
سفر به شهرستان ها (تکرار) 18:53
خبر استان 19:30
نسیم آبادی 20:00
برنامه وایک 21:00
ناگفته های تاریخ 22:06
همت بلند - زنان کار آفرین 22:23
خبر استان 23:00
سریال گذر از رنجها 23:30