جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
با سیمره 00:25
سینمایی (تکرار) 01:00
فیلم سینمایی 01:05
قلبهای شکسته 03:10
از لاک جیغ تا خدا 03:30
ویژه برنامه سحر ماه رمضان + اذان –نماز و مناجات 04:00
به سوی معبود 04:15
روایت فتح 05:05
اذان صبح به افق خرم آباد 05:15
بازپخش تلاوت قرآن 05:30
بازپخش آخرین اخبار استان (تکرار) 08:30
لرستان زیبا 08:50
مجموعه پلیس قضایی-بازپخش 09:00
مستند 09:35
لرستان در مسیر توسعه 10:10
مجموعه انیمیشن آن شرلی 10:30
پخش و بازپخش چشم انداز 11:00
حونه امید 11:50
بازپخش شبانه 12:45
تنظیمی اذان 12:55
به سوی معبود 13:05
اذان ظهر به افق خرم آباد 13:16
زنان قصه ما 13:30
بازپخش شبانه (ویژه افطار) 14:00
سریال (افلاک) 14:10
انیمیشن بلند 14:15
حرف آخر 14:37
فیلم سینمایی 14:47
قلبهای شکسته 15:10
مشارکتی حرف آخر 16:00
حرف آخر 16:50
سرزمین بلوطها (باز پخش) 17:00
جزء خوانی قرآن مجید 17:30
لرستان در مسیر توسعه 17:50
سیمای سلامت 18:20
تولیدی- مشارکتی - مستند های تولیدی مرکز 18:30
ایرانگرد 18:33
سیمای سلامت 18:55
ویژه برنامه افطار 19:00
اخبار شبانگاهی استان 19:30
به سوی معبود 20:00
به رنگ سیب 20:04
بازتاب 20:05
اذان مغرب به افق خرم آباد 20:06
طنز ناخونک 20:15
سخنرانی مذهبی(تفسیر و احکام) 20:20
مجموعه یخدون پاپا 21:00
بازپخش سریال 21:50
ویژه برنامه در مسیر نور 22:00
وایک زنده 22:30
در شهر 22:40
اخبار استان 23:00