جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجله تصویری 08:15
شامپو گیاهی 11:55
اذان ظهر 13:10
میان برنامه 14:35
شامپو گیاهی 14:50
سینمایی 15:00
شامپو گیاهی 16:20
میان برنامه 16:45
بچه های افلاک (تکرار) 17:00
یادگیری برتر (تکرار) 17:15
یادگیری برتر 17:35
خاطرات سبز 19:15
آگهی 19:25
اذان مغرب 19:30
شامپو گیاهی 20:20
آگهی 21:10
شادمانه 22:15
نیم نکاه 22:40
خبر شبانگاهی 23:00
دعای کمیل 23:20