جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بربالهای کاسپین 00:25
آگاهی انتخاب 00:30
سینمایی (تکرار) 01:00
فیلم سینمایی 01:05
قلبهای شکسته 03:10
نیمه پنهان ماه 04:10
به سوی معبود 04:15
روایت فتح 05:05
ایرانگردفصل 3 06:05
نسیم آبادی 06:15
مسابقه فرمانده 07:15
حرف آخر 09:05
بچه های افلاک 10:05
مجله ورزشی باز پخش (تکرار) 10:30
بچه های مدرسه والت 10:35
تا همیشه زندگی 11:05
پیام انتخاباتی 11:35
ناگفته های تاریخ (تکرار) 12:30
بازپخش شبانه 12:45
باز پخش بچه های افلاک (تکرار) 13:10
بازپخش شبانه وایک (تکرار) 13:15
بازپخش سریال شبانه 14:30
واکس پاپ انتخاباتی 14:45
قلبهای شکسته 15:10
پویا نمایی پسر شجاع 15:50
حرف آخر 18:20
رو به فردا( نوجوان) 18:50
اخبار شبانگاهی استان 19:30
هشدار برای کبری 11 (تکرار) 20:05
طنز ناخونک 20:25
وایک 21:05
نیمکت 21:55
اسبی چی برف 22:30
سریال خروس 23:20
سریال میکاییل 23:55