جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند کارستان 00:00
فیلم سینمایی 00:25
سینمایی (تکرار) 01:00
فیلم سینمایی 01:05
قلبهای شکسته 03:10
از لاک جیغ تا خدا 03:30
ویژه برنامه سحر ماه رمضان + اذان –نماز و مناجات 04:00
به سوی معبود 04:15
اذان صبح به افق خرم آباد 04:45
روایت فتح 05:05
باخانمان 05:23
بازپخش تلاوت قرآن 05:30
ایرانگرد-فصل 3-قسمت (20)-اصلاح 06:10
فصل چهارم مستند مسابقه خانه ما 06:48
سرزمین شقایق -دفاع مقدس 07:25
با سیمره-کلاکت 07:45
بازپخش آخرین اخبار استان (تکرار) 08:30
بازپخش تولیدی مرکز 08:50
مجموعه پلیس قضایی-بازپخش 09:00
مجموعه پلیس قضایی 09:02
مجموعه قصه های تبییان 09:20
مستند 09:35
برنامه رادیویی چشم انداز 10:05
لرستان در مسیر توسعه 10:10
مستند آوای هزار 10:36
پرواز کاغذی 10:47
حونه امید 10:50
هوش برتر 10:52
بازپخش شبانه 12:45
تنظیمی اذان 12:55
ویژه اذان ظهر 13:00
به سوی معبود 13:05
اذان ظهر به افق خرم آباد 13:16
مستند زنان قصه ما -کلاکت14-اصلاح 13:23
زنان قصه ما 13:30
مستند گزارشی زکات برکت زندگی 13:35
بازپخش شبانه (ویژه افطار) 14:00
انیمیشن بلند 14:15
حرف آخر 14:37
کارنامه صد 15:05
قلبهای شکسته 15:10
سریال مینو 15:20
بازپخش سریال تامینی 15:25
مشارکتی حرف آخر 16:00
کنکور اسان است 16:02
زیارت خاصه امام حسین -قبل خبر 16.30 16:27
چای روضه 16:44
حرف آخر 16:50
بچه های لرستان (باز پخش) 17:00
جزء خوانی قرآن مجید 17:30
شمیم حسینی- تولیدی 17:48
لرستان در مسیر توسعه 17:50
آواهنگ 18:06
تفسیر قرآن 18:15
سیمای سلامت 18:20
اذان مغرب به افق خرم آباد 18:30
ایرانگرد 18:33
ویژه برنامه پادگان امام حسین علیه السلام 18:42
سیمای سلامت 18:55
اخبار شبانگاهی استان 19:30
به سوی معبود 20:00
به رنگ سیب 20:04
پلکان 20:05
هنارس-شوکت افلاک 20:10
طنز ناخونک 20:15
سخنرانی مذهبی(تفسیر و احکام) 20:20
محراب عشق 20:31
مفاخر سرزمین ما 21:00
پژواک 21:30
ویژه برنامه در مسیر نور 22:00
وایک زنده 22:30
در شهر 22:40
اخبار استان 23:00
مداحی 23:03
سریال 6قهرمان ونصفی 23:30