جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
میان برنامه های شبکه افلاک لرستان 00:10
مستند کارخانه محصولات خانگی 07:50
بسته طنز صبحگاهی 08:25
فیلم سینمایی (تکرار) 14:30
خبر عصرگاهی 16:30
حرف آخر 17:20
به سوی معبود +قرآن 18:10
اذان مغرب+نماز جماعت+دعا 18:25
مستند گرون 18:40
حرف آخر 19:30
آگهی 19:55
اخبار شامگاهی 20:00
مسابقه 40 ستاره -شبکه شما-زنده 20:20
وایک (برنامه شبانه) 21:25
کمیته امداد 22:20
حرف آخر 22:22
باشما 22:35
آگهی 22:55
اخبار شبانگاهی 23:00