جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال لیسانسه ها2 00:00
سینمایی (تکرار) 01:00
بازپخش شبانه وایک 02:40
مستند حدیث سرو 03:25
به سوی معبود 04:15
مستند مردان هور 04:40
مستند دکوپاژ 05:15
بازپخش نسیم آبادی 06:15
نمای افلاک 07:10
حرف آخر 07:50
بازپخش آخرین اخبار استان (تکرار) (تکرار) 08:30
حرف آخر 09:05
بازپخش سریال سرنوشت (تکرار) 09:20
10:45
باز پخش وایک(تکرار) (تکرار) 11:45
به سوی معبود 13:00
نیمکت 16:20
حرف آخر 17:35
سریال سرنوشت 18:00
باور 19:00
اخبار شبانگاهی استان 19:30
مستند سفره بهاری زمین 19:55
نسیم آبادی 21:30
نیمکت 21:55