جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجله تصویری 08:05
نمای افلاک 08:15
میان برنامه نوروزی 11:45
گلبارو (تکرار) 13:30
بازپخش سینمایی 14:35
اخبار 16:30
مستند سیمای استانها 16:45
تا همیشه زندگی (تکرار) 18:00
مستند تولید مرکز 18:45
خبر 19:30
سینمایی 23:35