جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند قفس های دریایی 06:50
مجله تصویری 08:15
اذان ظهر 12:17
میان برنامه 14:35
شامپو گیاهی 14:50
سینمایی 15:00
شامپو گیاهی 16:20
میان برنامه 16:45
اذان مغرب 17:34
آگهی 19:25
اذان مغرب 19:34
شامپو گیاهی 20:20
خبر شبانگاهی 23:00