جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
میان برنامه سر آشپز 11:00
اذان ظهر -نماز-دعا 13:20
بازپخش سینمایی 14:40
اخبار شامگاهی 19:30
سریال پشت کنکوری ها 19:50
راز آدینه (نماز جمعه خر م آباد ) 20:10
اعلام برنامه بعد اذان 21:05
اخبار شبانگاهی 23:00
فیلم سینمایی 23:20