جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 08:30
میان برنامه دهه فجر 09:50
میان برنامه دهه فجر 10:40
میان برنامه دهه فجر 14:20
سینمایی (تکرار) 14:25
خبر عصرگاهی 16:30
حرف آخر 17:20
به سوی معبود +قرآن 17:50
میان برنامه دهه فجر 19:20
حرف آخر 19:30
آگهی 19:55
اخبار شامگاهی 20:00
اعلام برنامه +آگهی 20:20
میان برنامه راه امام 22:25
حرف اخر+آگهی 22:50
اخبار شبانگاهی 23:00