جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
روز از نو -صبحگاهی 08:10
اذان ظهر -نماز-دعا 13:20
مستند طنز پیشگان 13:40
بازپخش سینمایی 14:40
خبر عصرگاهی 16:30
میان برنامه سر آشپز 17:50
سرای زندگی -زنده 18:00
آگهی 19:25
اخبار شامگاهی 19:30
سریال پشت کنکوری ها 19:50
اعلام برنامه بعد اذان 21:05
آگهی 21:10
گلستانه-شبانه 21:15
آگهی 22:15
برزگر-میزگرد 22:20
کمیته امداد -مشارکتی 22:30
اخبار شبانگاهی 23:00
فیلم سینمایی 23:20