جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قرار بندگی(دعای ابوحمزه) 02:00
بازپخش گلگشتی در فرهنگ عامه لرستان (تکرار) 02:15
پیشه گران،شاهکارهای ادبی، 03:00
محرم راز 04:05
صدای آشنا 04:50
قدمگاه خورشید (تکرار) 05:10
تنظیمی اذان صبح + دعای عهد 05:15
سلام لرسو 07:00
پاسخگو صبح 08:15
لبخند ایرانی 09:00
نسیم مهر 11:30
گلستانه 12:45
تنظیمی اذان ظهر 13:13
صدای آشنا 13:30
خبرسراسری 14:00
واکس پاپ و پادکست ویروس کرونایی 14:45
پاسخگو بعد از ظهر 15:00
اخبار استان 16:00
وا شما سی شما 16:30
در خانه بمانیم 17:15
نام آوران 18:05
ایوارتو وخیر 19:04
تنظیمی اذان مغرب 20:09
فرزانه طوس 22:15
میعادگاه عاشقان 22:30
راه آسمان ( دعای افتتاح) 23:00