جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
محرم راز 05:30
اذان صبح به افق خرم آباد 05:53
دعای عهد 06:04
مجله ورزشی 06:30
خبر سراسری پیک بامدادی 08:00
دولتسرا 09:00
پیام زاگرس 10:20
اخبار استان 11:00
تا اسمان ابی 11:40
نسیم مهر 11:50
گلستانه 11:57
راه رسا 12:16
اذان ظهر به افق خرم آباد 12:29
میراب (تکرار) 12:30
خبر سراسری ساعت 14 14:00
شاهکارهای عاشقانه 14:45
خاکریز 15:40
اخبار استانی 16:00
ایوارتو و خیر 16:20
اذان مغرب به افق خرم آباد 17:59
خط تولید 18:00
کافه جوانی 19:00
همولاتی 20:00
همولاتی 21:00
شاهکارهای ادبی 22:15
شاهکارهای عاشقانه 23:00