جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
شب های ایران 00:30
نسیم مهر 00:35
گلگشتی در فرهنگ مردم لرستان (تکرار) 02:15
محرم راز 04:05
تنظیمی اذان صبح + دعای عهد 04:20
صدای آشنا 04:50
قدمگاه خورشید 05:10
سرخ چی تاوسو 06:13
مجله ورزشی 06:30
سلام لرستان 07:00
دولتسرا 09:00
پیام زاگرس 10:15
با هنرمندان 10:30
اخبار استان 11:00
تنظیمی اذان ظهر 13:10
فرهیختگان 13:45
ماهور (تکرار) 15:00
اخبار استان 16:00
مهربانو (تکرار) 16:35
ایوارتو و خیر 18:15
تنظیمی اذان مغرب 20:45
هم ولاتی 21:00
ماهور 21:30
مسابقه دالگه 22:15