فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس های صدا

ردیف

نام ایستگاه

مناطق تحت پوشش

کانال TS1

کانال TS2

ردایو جوان

رادیو ایران

رادیو ورزش

ردایو استانی

رادیو معارف

رادیو سلامت

رادیو قران

رادیو اقتصاد

رادیو پیام

رادیو فرهنگ

1

کمرسیاه

خرم آباد

21

26

88.5

 

92.5

 

96.5

 

100.5

 

104.5

106.5

2

خضر

خرم آباد

24

30

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

3

رازان

بروجرد- اشترینان - قسمتی از دورود

21

39

89

91

93

95

97

 

101

 

105

107

4

سفره کوه

الشتر - نورآباد

25

31

89

 

93

95

97

 

101

 

105

107

5

سفید کوه

ازنا- الیگودرز وقسمتی از دورود

59

63

87.9

 

91.9

 

95.9

 

99.9

 

103.9

105.9

6

وحدت

کوهدشت

59

65

88.5

 

92.5

 

96.5

 

100.5

 

104.5

106.5

7

تنگ فنی

پلدختر

54

60

88

 

92

 

96

 

100

 

104

106

8

ویسیان

دوره چگنی و ویسیان

58

64

88.8

 

82.8

 

96.8

 

100.8

 

104.8

106.8

9

عسگران

الیگودرز - چمن سلطان

25

31

89

 

93

 

97

 

101

 

105

107

 10

رومشکان

رومشکان

34

52

87.6

 

91.6

93.6

95.6

 

99.6

 

103.6

105.6

 11

بلوران

گراب - کونانی

21

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

مومن آباد

مرکز بخش چاپلق

54

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

کمالوند

کمالوند

 

 

89

 

93

 

97

 

101

 

105

107

 14

چغلوندی

بیرانشهر

50

56

88.8

 

92.8

 

96.8

 

100.8

 

104.8

106.8

 15

دو آب (الشتر2)

فیرو زآباد -الشتر

28

 

88.6

 

92.6

 

96.6

 

100.6

 

104.6

106.6

 16

فراکش

زاغه

49

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17

معمولان

معمولان

24

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18

سپیدشت

سپیدشت

26

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19

تپه شهدادورود

دورود

54

 

88.5

 

92.5

 

96.5

 

100.5

 

104.5

106.5

 20

زمزم

کوهدشت - ویسیان

 

 

88

 

92

 

96

 

100

 

104

106

 

فرکانس هاي پخش صدا

  فرکانس
صدا ( Radio ) FM استاني 94/5 ( MHz )
شبکه جوان 88/5
شبکه ورزش 92/5
شبکه معارف 96/5
شبکه عربي 99/1
شبکه پيام 104/5
شبکه ورزش 92/5
 
FM سراسري راديو ايران 90/5 ( MHz )
سراسري قرآن 100/5
سراسري فرهنگ 106/5
  مشخصات
ماهواره ( Satellite ) Name

Iran Sat

badr

Arab Sat 2,3

Frequency Rate 12264 MHz
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
Polarization Horizontal
  کانال
ديجيتال (Dijital) 15 شبکه راديويي (UHF-36)
594MHZ
1 شبکه راديويي (UHF-42)
642MHZ