بلوطهای سوخته

برنامه بلوطهای سوخته از تولیدات صدای مرکز لرستان می باشد که  روزها دوشنبه و پنجشنبه به مدت 30 دقیقه به صورت تولیدی پخش می شود.

برنامه بلوطهای سوخته از تولیدات رادیویی مرکز لرستان میباشد در  برنامه بلوطهای سوخته به موضوعات مختلف  اعتیاد این بلای دامن سوز اعتیاد پرداخته میشود،در این برنامه درباره عوامل اعتیاد،مشکلات و مضرات گریبانگیر اعتیاد،و موضوعات مختلف پرداخته می شود.اعتیاد عاملی است که روح و روان و زندگی افراد را تحت سلطه خود در می آورد و در واقع سکان دار زندگی افرادی میشود در این دام گرفتار شده اند .و برنامه بلوطهای سوخته سعی بر این دارد که با معرفی این عوامل و مشکلات اینگونه افراد بتواند هرچند هم کم اما تاثیر گذار باشد.با شناساندن مضرات و مشکلات ، با استفاده از کارشناسان مجرب که این بیماری را شناسانده و راه حل هایی برای درمان این معرفی کنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل برنامه عبارتند از:

تهیه کننده: کامیار جان احمدی

نویسنده: مریم شجاع نیا

گوینده: زهرا حسن زاده

صدابردار: علی اکبر شرفی،ندا پاکدل

تاریخ تولید: 1394-7-1