جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری از دکترشیروی مدیرکل صداوسیمای مرکزلرستان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تقدیر نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری از دکترشیروی مدیرکل صداوسیمای مرکزلرستان

 

آیت ا...احمدمبلغی نماینده مردم لرستان درمجلس خبرگان رهبری باارسال نامه ای از تلاش ها و اقدامات دکتر علیرضا شیروی مدیرکل صداوسیمای مرکزلرستان تقدیرکرد.

دربخشی از این سپاس نامه آمده است : بدینوسیله ازنگاه ها، دیدگاه ها و تلاش های زیبای جنابعالی درصداوسیمای مرکزلرستان درارتباط با مسائل فرهنگی ونیز انعکاس هوشمندانه ودلسوزانه مشکلات مردم تشکر به عمل می آورم . بی گمان اتخاذ چنین رویکرد هایی می تواند درتقویت زیرساخت های فرهنگی ونیزانسجام عمومی دراستان درجهت حل مشکلات موثر بیفتدوچنین راهی به یقین درچارچوب نهضت مومنانه واحسان گرایانه بزرگی جای می گیرد که مقام معظم رهبری آن را ارائه فرمودند.