فصل سوم مستند ایرانگرد

فصل سوم مستند ایرانگرد از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که هر روز ساعت 5:15 به مدت 55 تا 80 دقیقه از شبکه افلاک پخش می شود.

ایرانگرد، یک مجموعهٔ مستند تلویزیونی است که در آن طبیعت بکر و شهرها و روستاهای مختلف ایران و شیوهٔ زندگی مردم عشایر و روستاهای ایران معر