ماه مهربانی ( ویژه برنامه افطار)

ماه مهربانی ( ویژه برنامه افطار): بخشی از سخنرانی مذهبی برنامه

Loading the player...
سال تولید: 1399/2/6
عوامل تولید:

ماه مهربانی

تولید ماه رمضان سیمای لرستان

مونتور: لیلا محمدی