مستند ابر ماهی ها

مستند ابر ماهی ها از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که در پنج قسمت به مدت 40 دقیقه از شبکه افلاک پخش می شود.

قصه های ماهی های غول پیکر نسل های متمادی در سراسر آسیا نقل می شده است. افسانه های باستانی در مورد ماهی های عظیم الجثه ای که با ضربه دم موجب وقوع زلزله می شدند.

زب هوگان مکتشف و بوم شناس آبی نشنال ژئوگرافیک به دنبال بزرگترین ماهی های آب شیرین جهان به هر شش قاره سفر کرده است. او قصد دارد به دل آسیای جنوب شرقی به رودخانه عظیم می کانگ برود تا بزرگترین گربه ماهی دنیا یعنی گربه ماهی غول پیکر می کانگ رو که به بزرگی یه خرس گریزلیه پیدا کند و همینطور سفره ماهی گزنده آب های شیرین را نیز پیدا کند. مأموریت او این است که رازهای این ماهی های عظیم الجثه رو برملا کند.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

.