مستند زمین در سال2050

 

بهینه سازی انرژی و زندگی در شهرهای هوشمند و اقتصاد

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

تامین برنامه شبکه افلاک