جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

برگ‌ریزان کرونایی؛ ابتلای بیش از 53هزار لرستانی به کرونا فوتی های کرونا در لرستان از یکهزار نفر گذشت. - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برگ‌ریزان کرونایی؛ ابتلای بیش از 53هزار لرستانی به کرونا فوتی های کرونا در لرستان از یکهزار نفر گذشت.

برگ‌ریزان کرونایی؛ ابتلای بیش از 53هزار لرستانی به کرونا فوتی های کرونا در لرستان از یکهزار نفر گذشت.

فوتی های کرونا در لرستان از یکهزار نفر گذشت.

مونتور: لیلا محمدی