نکاتی که والدین باید رعایت کنند تا تعارض کمتری با بچه ها داشته باشند

برای اینکه والدین با فرزندانشان تعارض کمتری داشته باشند باید یکسری مسائل را رعایت کنند و در مورد آنها شناخت لازم را داشته باشند.

به طور مثال تفاوت های بین دختر و پسر را بدانند. تغییراتی که در دوران نوجوانی و حتی جوانی در فرزندشان ایجاد می شود را آگاهی داشته باشند.

جامعه ای که در آن زندگی می کنند از لحاظ ویژگی های دوران مختلف رشدشان را مورد مطالعه قرار بدهند.

Loading the player...