جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

امضای تفاهم نامه 240 میلیارد ریالی برای تو سعه تجهیزات،فناوریهاوتکمیل پوشش رسانه ی صداوسیمای مرکزلرستان - نمایش محتوای خبر

 

 

جدیدترین اخبار

« بازگشت

امضای تفاهم نامه 240 میلیارد ریالی برای تو سعه تجهیزات،فناوریهاوتکمیل پوشش رسانه ی صداوسیمای مرکزلرستان

امضای تفاهم نامه 240 میلیارد ریالی برای تو سعه تجهیزات،فناوریهاوتکمیل پوشش رسانه ی صداوسیمای مرکزلرستان


به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز لرستان تکمیل  پوشش دیجیتال صداوسیمای مرکز لرستان  باایجاد45 ایستگاه متناسب با استانداردهای فنی سازمان،برروزرسانی تجهیزات تولید وپخش مرکزوایستاگاههای رادیویی تلویزیونی،تکمیل وراه اندازی دیتاسنترمرکزوخرید تجهیزات وسیگنال رسانی امن درحوزه پدافندغیرعامل ازمفادمهم این تفاهم نامه که دراجرای آن صدا وسیما13میلیارد و500 میلیون تومان واستانداری لرستان 10 میلیارد و500 میلیون تومان راتقبل کرده است.

معاون توسعه وفناوری رسانه ملی در مراسم انعقاد این تفاهم نامه  پوشش وعدالت رسانه ای را نیاز قطعی مناطق کم تر برخورداروازالویت های رسانه ی ملی برشمرد و افزود   انجام ماموریت های متنوع در صدا وسیما ما را مجاب می کند که وضعیت زیرساخت ها را بهبود بخشیده و تجهیزات را به روزرسانی کنیم.

معاون تو سعه وفناوری صداوسیمابابیان اینکه گستره ی کاروزنجیره ارزش دررسانه ملی زنجیره ی بسیارگسترده ای است گفت: باید تلاش کنیم این گستردگی ما را ازتوسعه وبه روزرسانی دورنکند

استاندار لرستان نیزدراین مراسم باتجلیل از عملکرد رسانه ی ملی و صدا و سیما مرکز لرستان در پوشش مطلوب ظر فیت ها،توانمندی ها ومسائل و مشکلات استان به خصوص سیل سال 98 گفت صدا وسیما امروزه از یک رسانه خبری فراتر رفته و نقش مهمتری را درآگاهی بخشی مردم در حوزه های اقتصادی ،فرهنگی،هنری،اجتماعی و آموزشی ارائه می دهد .

احمدی سرپرست صداوسیمای مرکزلرستان نیزدراین مراسم باتاکید براینکه سرعت تکنولوژی ودسترسی به اطلاعات واخبار، لزوم توسعه فناوری های نوین وتجهیزات به روزرابه یک ضرورت تبدیل کرده است گفت: با بهره گری ازسبقه ی غنی فرهنگی لرستان، صداو سیماهم اکنون به بخشی از هویت فرهنگی استان تبدیل شده است

معاون تو سعه و فنا وری رسانه ی ملی  همچنین دربازدید ازبخش های مختلف صداو سیمای مرکزلرستان  سرعت  توسعه ی تجهیزات وتکمیل پوشش رسانه ی  استان را در سه سال گذشته مطلوب ارزیابی کرد وافزود:البته مابه این وضعیت قانع نیستیم وبه رغم تحریم های گسترده همچنان توسعه مرکز لر ستان راازنظرفنی و تجهیزاتی دردستور کارداریم

آقای علیدادی درجمع مدیران صداو سیمای مرکز لرستان نیز به شیوع ویروس کرونا وتغییرات ایجاد شده دربحث اموزش مدارس اشاره کردوافزود:باتوجه به اینکه بخش عمده ی ازآموزش ها از طریق رسانه ملی و شبکه های مختلف به دانش اموزان ارائه می شودضرورت داردصداوسیمامرکز لرستان با مشارکت فرمانداری ها نسبت به برطرف کردن مشکل قطعی برق در ایستگاههااقدام کنند.

دراین نشست سرپرست صداوسیمای مرکزلرستان ،معاونین ومدیران نیزبه بیان  برنامه هاونیاز مندی های حوزه کاری خود برای ارتقای کمی وکیفی برنامه ها پرداختند

یادآور می شود 287ایستگاه درلرستان کارسیگنال رسانی 18شبکه تلویزیون و19 شبکه رادیویی رابرعهده دارند.