سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

برنامه حونه امید-گلخانه - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه حونه امید-گلخانه

• گیاه گندمی

•گلخانه
•بر نامه حونه امید

______________________

این گیاه برای رشد و نمو نیاز به نور زیادی ندارد و به دو شکل سبز و ابلقی ظاهر می شود که بستگی به میزان نور دریافتی آن دارد.

خاک مناسب برای رشد گیاه گندمی ترکیبی متوسط از ماسه و خاک باغچه و کود دامی فرسوده است.

یکی از راه ها برای تکثیر آن استفاده از ساقه رونده است. این ساقه را در محیط کشت قرار میدهیم که پس مدتی ریشه دوانی خواهد داشت و پس از گذشت دو هفته می توان ارتباط گیاه جدید را از گیاه مادر جدا کرد.