سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

برنامه حونه امید-•حمایت از بانوان سرپرست خانوار - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه حونه امید-•حمایت از بانوان سرپرست خانوار


•حمایت از بانوان سرپرست خانوار

• گفتگو با معاون امور اجتماعی بهزیستی استان
____________________

برای این حمایت یک دفتری تحت عنوان دفتر توان سازی زنان و خانواده در بهزیستی کشور تشکیل شده و به تبع آن در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز این دفتر وجود دارد.
خدمات در دو قالب غیر مستمر و مستمر ارائه میشود.
خدمات غیر مستمر : خرید لوازم ضروری ،  ودیعه مسکن ، وام های خوداشتغالی ، کمک های دانش آموزی به بانوانی که دارای فرزند دانش آموز هستند و....

خدمات مستمر : مستمری ماهانه ای است که به این اقشار پرداخت می شود.