جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

تجلیل رستمیان نماینده مردم سلسله ودلفان درمجلس شورای اسلامی ازعملکرد صداوسیمای مرکز لرستان درسیل فروردین امسال - نمایش محتوای خبر

 

 

تجلیل رستمیان نماینده مردم سلسله ودلفان درمجلس شورای اسلامی ازعملکرد صداوسیمای مرکز لرستان درسیل فروردین امسال

تجلیل رستمیان نماینده مردم سلسله ودلفان درمجلس شورای اسلامی ازعملکرد صداوسیمای مرکز لرستان درسیل فروردین امسال

تجلیل رستمیان نماینده مردم سلسله ودلفان درمجلس شورای اسلامی ازعملکرد صداوسیمای مرکز لرستان درسیل فروردین امسال

رستمیان نماینده مردم شریف شهرستانها ی سلسله ودلفان باارسال سپاس نامه ای از تلاش ها و اقدامات رسانه ای مدیرکل و کارکنان صداوسیمای مرکز لرستان درحادثه سیل فروردین 1398قدردانی کرد .

دربخشی ازاین تقدیرنامه آمده است :

لازم می دانم از عملکرد ارزنده ی جنابعالی دراطلاع رسانی سریع حوادث سیل اخیر استان لرستان به ویژه حوزه انتخابیه دلفان وسلسله که باعث جلوگیری از خسارات جانی ، ایجادوفاق وهمدلی وتعامل بین مردم ودولت را درسطح ملی ومحلی فراهم وهمچنین حضور بی سابقه گروه های مردمی وجهادی وکمک های مادی ومعنوی مردم عزیزمان درسراسر کشوررابه دنبال داشت ،تقدیروتشکرنمایم .