جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

تقدیر مجمع روحانیون ولایی وانقلابی استان لرستان ازمدیرکل صداوسیمای مرکزلرستان - نمایش محتوای خبر

 

 

تقدیر مجمع روحانیون ولایی وانقلابی استان لرستان ازمدیرکل صداوسیمای مرکزلرستان

تقدیر مجمع روحانیون ولایی وانقلابی استان لرستان ازمدیرکل صداوسیمای مرکزلرستان

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز لرستان مجمع روحانیون ولایی وانقلابی استان لرستان باارسال سپاس نامه ای ازاقدامات دکترشیروی مدیرکل صداوسیمای مرکزلرستان درسیل فروردین 98استان لرستان،تقدیروتشکرکردند.

دربخشی ازاین سپاس نامه آمده است :

جناب آقای دکترشیروی باتوجه به حادثه سیل درشهرستانهای پلدختر ومعمولان وآگاه کردن مردم ومسئولان ازمیزان حادثه وبازتاب خواسته های مردم دررسانه های جمعی به وسیله قاب شبکه افلاک ودیگرشبکه ها ،از کوشش وتلاش مجاهدانه شما وهمکاران عزیزتان کمال تقدیر وتشکرراداریم وازخداوند منان برای شما آرزوی موفقیت می کنیم.