برنامه پیشه گران با موضوع جهش تولید

برنامه رادیویی پیشه گران با محوریت معرفی کسب و کار و مشاغل و تولیدات استان لرستان در سال جهش تولید

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر: محمد رهبری فر

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 99.8.1