صدای آشنا

درسال جاری این برنامه زیر نظر گروه مناسبت ها و معارف با به روز شدن سخنرانی های ساعت ۰5:15 بامداد از رادیو لرستان پخش می شود. در این برنامه  سخنرانی، سخنرانان مطرح حوزه و دانشگاه درخصوص معارف دینی و اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.

Loading the player...
عوامل تولید:

تامین برنامه رادیو لرستان

تاریخ تولید: 98/01/15