سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

آتش سوزی بیش از130 هکتارمرتع و جنگل درلرستان - نمایش محتوای خبر

 

 

آتش سوزی بیش از130 هکتارمرتع و جنگل درلرستان

آتش سوزی بیش از130 هکتارمرتع و جنگل درلرستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت:137 هکتارجنگل و مرتع دراین استان در72 ساعت گذشته، دچارآتش سوزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شیرزاد نجفی افزود: در این مدت 117 هکتار از جنگلها و مراتع بخش ویسیان شهرستان دوره چگنی و 20 هکتار از عرصه های طبیعی و جنگلی منطقه بلوران کوهدشت درآتش سوخت .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به شناسایی 110نقطه بحرانی در استان گفت:15هزار کیلومتر آتش بر در اراضی ملی و جنگلهای استان ایجاد شده اما کمبود اعتبار، نیروی حفاظتی، تجهیزات وبالگرد امدادی وافزایش گردشگری دراراضی ملی باعث تشدید خسارات ناشی ازآتش سوزی می شود.

نجفی خسارت وارده به عرصه های طبیعی لرستان درسال گذشته را 180 میلیارد ریال عنوان گرد وگفت: سالانه به طور متوسط 2 هزار و 600 هکتار اراضی جنگلی و مرتعی استان دچارحریق می شود.

نجفی با بیان اینکه در دنیا به ازای هر یکهزار هکتار جنگل و مرتع یک جنگل بان فعالیت می کند، افزود:این تعداد دریک نفر به ازای هر13 هزار و درلرستان 1 نفر به ازای هر27 هزار هکتار است.

نجفی عامل 95 درصد آتش سوزیهای استان لرستان را انسانی اعلام کردوگفت:اعتبارمورد نیاز امسال برای مقابله با بحران آتش سوزی 102 میلیارد ریال ودربرنامه بلند مدت ششم توسعه 163 میلیارد ریال عنوان کرد.

در فاصله سالهای 86 تا 94 ، 17 هزارهکتارجنگلها ومراتع لرستان در936فقره آتش سوزی از بین رفته که بیشترین میزان خسارات مربوط به سال 90 با 6 هزارو 842 هکتاراست.