آرتروز مفصل زانو

یک لایه سفید، نرم و لغزنده داخل مفصل ها روی استخوان ها وجود دارد به اسم غضروف مفصلی که بین غضروف مفصلی هم یک مایع لغزنده به نام مایع مفصلی قرار دارد.

در حقیقت آرتروز یک بیماری است که در فرم اولیه اش با افزایش سن ایجاد می شود و این لایه نرم غضروف مفصلی ساییده شده و از بین می رود و باعث می شود که در داخل مفصل زانو، استخوان ها با هم در تماس باشند.

یک سری عوامل خطر برای بروز آرتروز وجود دارد. یکی از آنها انجام کارهای سنگین است. مثلا کارگران ساختمانی و معادن، کسانی که استفاده مداوم از پله ها دارند، کسانی که مدام ایستاده هستند یا راهپیمایی های طولانی دارند، اینها بیشتر در معرض خطر هستند. البته آرتروز یکسری عوامل خطر دیگری هم دارد.

مهمترین عامل خطر آرتروز اضافه وزن است. اضافه وزن باعث فشار زیاد روی مفاصل زانو شده و به مرور زمان باعث ساییدگی مفاصل می شود. مراحل اولیه اش فرم خفیف بیماری است. شدت علائم کمتر است. با پیشرفت بیماری علائم تشدید می شود.

درمانی که تجویز می شود مختلف است. در مراحل اولیه اش سعی می شود عوامل خطر از مریض دور شود و در مراحل پیشرفته باید حتما عمل جراحی صورت گیرد.