اسامی برندگان شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • رحیم بیرانوند
  • فاطمه نظری چگنی
  • فریدون کاظمی نیا
  • کیومرث دالوند