اسامی برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • محمد آزادی
  • مجتبی عسگری بسطامی
  • اسداله رهسپار