اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما

نام برنامه : اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما
  • محمد اسماعیلی - اسلام آباد غرب
  • الهه داوود آبادی - اراک
  • حسین بختیاری - بروجرد