اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما

نام برنامه : اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما
  • رقیه بهاروند - خرم آباد
  • امید رحمتی - دورود
  • داریوش نورالهی - خرم آباد