اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما

نام برنامه : اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما
  • رسول رحمتی
  • فتح اله اسفندیاری - بروجرد
  • آقای پاک - بروجرد