اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما

نام برنامه : اسامی برندگان مسابقه گل اوما بهار اوما
  • آقای کاویانی
  • آقای یاراحمدی - سیلاخور
  • صدیقه باقری
  • فرخنده پیرمبانی