جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

اشتغال پایدار در سایه حمایت از تولید و صنعت و محقق می‎شود - نمایش محتوای خبر

 

 

اشتغال پایدار در سایه حمایت از تولید و صنعت و محقق می‎شود

اشتغال پایدار در سایه حمایت از تولید و صنعت و محقق می‎شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اشتغال پایدار در سایه حمایت از تولید و صنعت محقق میشود.

عباس قائدرحمت در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، اظهار کرد: پولهای بلوکه شده متعلق به بیتالمال است و باید در مجلس و دولت تصمیمگیری شود که کجای کشور نیاز ماست تا براساس آن برنامهریزی شود و مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید دولت و مجلس با تعامل، همدلی و همزبانی تصمیمات خوبی بر اثربخشی اعتبارات داشته باشد، اضافه کرد: در حال حاضر بیشترین مشکلات اساسی کشور بحث بیکاری است و این در حالیست که باید در بحث بیکاری برای ایجاد اشتغال، زیرساختها مهیا و فضای کسب و کار را تغییر داد و پنجره واحدی برای خدماتدهی و سرویسدهی به تولید کننده و فعال اقتصادی تشکل داد و قوانین دست و پاگیر سر راه اصلاح شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: باید ترویج کارآفرینی در جامعه رونق گیرد و از کارآفرینان حمایت شود.

قائدرحمت تصریح کرد: چنانچه بخش تولید و صنعت حمایت و سرمایهگذاری روی آنها انجام نشود به اشتغال پایدار نخواهیم رسید.

رئیس مجمع نمایندگان لرستان با اشاره به اینکه نیاز است برای برخورداری از تکنولوژی روز برنامهریزی دقیقی انجام شود، افزود: حتی باید طرحهایی که با مشکلات اعتباری مواجهاند اعتباراتی تخصیص داده شود تا بخشی از بیکاری مرتفع شود و این امر با اختصاص بخشی از پولهای بلوکه شده قابل تحقق است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با بحران آب مواجهایم و نیاز است دولت برای برونرفت از این مسئله اعتباراتی را تزریق کند، یادآور شد: پیشبینی میشود تا 30 سال آینده با بحران جدی آب مواجه باشیم.

قائدرحمت محرومیتزدایی را از سیاستهای کلان کشور دانست و گفت: باید نگاهمان به مناطق محروم باشد تا فاصله بین استانهای کمتر برخوردار با توسعهیافته کمتر شود.