رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه شماره ۲۰ ستاد انتخابات - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره ۲۰ ستاد انتخابات

اطلاعیه شماره ۲۰ ستاد انتخابات

اطلاعیه شماره ۲۰ ستاد انتخابات:

رأی گیری درشعب ثابت و سیار فقط با ارائه شناسنامه و شماره ملی توسط شخص رأی دهنده امکان پذیر است.

هموطنانی که شماره ملی خود را نمی دانند تلفنی از ثبت احوال دریافت کنند.

خبرگزاری  صداوسیما- لرستان