جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

آقای قالیباف در ورزشگاه تختی خرم آباد - نمایش محتوای خبر

 

 

آقای قالیباف در ورزشگاه تختی خرم آباد

??رئیس‌جمهور بعدی بايد هيچ دغدغه‌ای جز مردم نداشته باشد/ امروز چندصدهزارميليارد فقط در اختيار چندصدنفر است

??انقلاب ما انقلاب محرومان و مستضعفان است.

??امام گفت که فقط محرومان تا آخر خط با ما هستند.

??ما امروز پنج درصد منابع و يک درصد جمعيت جهان را داريم اما متاسفانه خانه‌ای نيست که در الان بيکار نباشد.

??يکی از علت‌های این مسائل ضعف مديريت در حوزه اجرايی کشور است.

??ما در ۲۹ ارديبهشت می‌خواهيم سکان مديريت را به دست کسی بسپاريم که بتواند از اين ظرفيت استفاده کند.

??او بايد کسی باشد که درد مردم را بداند و هيچ دغدغه‌ای جز مردم نداشته باشد.

??کسی بايد مديريت اجرايی کشور را در دست گيرد که به پيمان ۱۲ فروردين ۵۸ ماندگار باشد، هم دغدغه مردم را داشته باشد و هم صحنه را برای حضور مردم باز کند.

??سرمايه‌های بانک‌ها متعلق به همه اقشار مردم است ولی امروز چندصدهزارميليارد فقط در اختيار چند صد نفر قرار می‌گيرد.

??دولتی که به اين شيوه عمل می‌کند می‌شود دولت همان‌ها که ما به آنان می‌گوييم چهاردرصدی‌ها.