رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

آقای قالیباف در ورزشگاه تختی خرم آباد - نمایش محتوای خبر

 

 

آقای قالیباف در ورزشگاه تختی خرم آباد

🔹رئیس‌جمهور بعدی بايد هيچ دغدغه‌ای جز مردم نداشته باشد/ امروز چندصدهزارميليارد فقط در اختيار چندصدنفر است

🔺انقلاب ما انقلاب محرومان و مستضعفان است.

🔹امام گفت که فقط محرومان تا آخر خط با ما هستند.

🔺ما امروز پنج درصد منابع و يک درصد جمعيت جهان را داريم اما متاسفانه خانه‌ای نيست که در الان بيکار نباشد.

🔹يکی از علت‌های این مسائل ضعف مديريت در حوزه اجرايی کشور است.

🔺ما در ۲۹ ارديبهشت می‌خواهيم سکان مديريت را به دست کسی بسپاريم که بتواند از اين ظرفيت استفاده کند.

🔹او بايد کسی باشد که درد مردم را بداند و هيچ دغدغه‌ای جز مردم نداشته باشد.

🔺کسی بايد مديريت اجرايی کشور را در دست گيرد که به پيمان ۱۲ فروردين ۵۸ ماندگار باشد، هم دغدغه مردم را داشته باشد و هم صحنه را برای حضور مردم باز کند.

🔹سرمايه‌های بانک‌ها متعلق به همه اقشار مردم است ولی امروز چندصدهزارميليارد فقط در اختيار چند صد نفر قرار می‌گيرد.

🔺دولتی که به اين شيوه عمل می‌کند می‌شود دولت همان‌ها که ما به آنان می‌گوييم چهاردرصدی‌ها.