رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

آقای میرسلیم در برنامه صدای انتخاب از رادیو ورزش - نمایش محتوای خبر

 

 

آقای میرسلیم در برنامه صدای انتخاب از رادیو ورزش

??از قدیم گفته اند که عقل سالم در بدن سالم است، لذا رسیدگی به سلامت انسان ها وحفظ آن باید یکی ازهدف های ما باشد

??قانونگذار برای ورزش رده ای در حد آموزش قائل شده است

??استعدادیابی های ما متاسفانه صوری است و در عمل جدی گرفته نمی شود

??اهتمام به ورزش همگانی، نتیجه اش در ورزش قهرمانی به جای خواهد ماند

??آموزش حتما باید با تربیت توام باشد در فرهنگ ما واژه جوانمردی و فتوت همان اصل تربیتی در ورزش است

??ورزش همگانی باید علمی باشد لذا باید موسسات دانش بنیان ورزشی ایجاد کنیم که وضع سلامتی افراد را بسنجند و راهکارهای لازم را ارائه دهند

??ما باید به قابلیت های خودی متکی باشیم ایرانی ها در طول تاریخ استعداد خوبی داشتند و مبدع ورزش بودند

??ورزش در سه زمینه با اشتغال تناسب دارد که یکی از آنها مربیگری و داوری است

??چرا ما نباید خودمان تولید کننده وسایل ورزشی باشیم چرا که قابلیت آن را داریم

??گزینش افراد در سپردن مدیریت ورزشی باید بر مبنای دانش لازم باشد