رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸

آقای میرسلیم در برنامه صدای انتخاب از رادیو ورزش - نمایش محتوای خبر

 

 

آقای میرسلیم در برنامه صدای انتخاب از رادیو ورزش

🔹از قدیم گفته اند که عقل سالم در بدن سالم است، لذا رسیدگی به سلامت انسان ها وحفظ آن باید یکی ازهدف های ما باشد

🔹قانونگذار برای ورزش رده ای در حد آموزش قائل شده است

🔹استعدادیابی های ما متاسفانه صوری است و در عمل جدی گرفته نمی شود

🔹اهتمام به ورزش همگانی، نتیجه اش در ورزش قهرمانی به جای خواهد ماند

🔹آموزش حتما باید با تربیت توام باشد در فرهنگ ما واژه جوانمردی و فتوت همان اصل تربیتی در ورزش است

🔹ورزش همگانی باید علمی باشد لذا باید موسسات دانش بنیان ورزشی ایجاد کنیم که وضع سلامتی افراد را بسنجند و راهکارهای لازم را ارائه دهند

🔹ما باید به قابلیت های خودی متکی باشیم ایرانی ها در طول تاریخ استعداد خوبی داشتند و مبدع ورزش بودند

🔹ورزش در سه زمینه با اشتغال تناسب دارد که یکی از آنها مربیگری و داوری است

🔹چرا ما نباید خودمان تولید کننده وسایل ورزشی باشیم چرا که قابلیت آن را داریم

🔹گزینش افراد در سپردن مدیریت ورزشی باید بر مبنای دانش لازم باشد