جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

آقای میرسلیم در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران - نمایش محتوای خبر

 

 

آقای میرسلیم در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

??کار از کار گذشته و ادامه وضع موجود یعنی تمدید بحران

??نگاه دولت به آمریکاست و فقط آمریکا را قبول دارد، چشم دولت به غرب است تا اجازه دهند واردات صورت گیرد

??نتیجه مذاکرات با غرب هم این شده که کشور به بازار مصرف کالاهای خارجی تبدیل شده است

  ??در این دولت هنوز برخی وزرا نتوانستند رئیس جمهور را ببینند.

 ??هیئت وزیران در جلسه اول به دنبال میزان حقوق است به جای این که به فکر مردم باشند

??دنبال گدایی رای هم نیستم

??کشور را نمی‌توان با افرادی که دستشان به فساد آلوده است اداره کرد

??ما امروز چوب آلودگی و فساد را می‌خوریم ولی بخاطر آبروی نظام، چیزی از این آلودگی‌ها نمی‌گوییم