امامزادگان دو برادران (دوبراره)

مقبره ای در مرکز شهر خرم آباد به نام امامزادگان دوبرادران وجود دارد که در گویش محلی به آن (دو براره) می گویند.

این مقبره در حد وسط دو چشمه پر آب به نام های گرداب سنگی و بردینه قرار گرفته است. به اعتقاد مردم خرم آباد این قبور متعلق به نام های ابوالوفا سید علی بوده که از اعقاب امام موسی کاظم (ع) به شمار می آیند.

مقبره شمالی مربوط به سید ابوالوفا که سنگ قبر آن به ابعاد 60 در 164 و به فاصله 65/5 متری جنوب آن قبر دیگری مربوط به سید علی می باشد که ابعاد آن 164 در 60 است.

این بقعه متبرکه مرکز زیارتی و سیاحتی مردم خرم آباد است.