جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

امام مردم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امام مردم

Loading the player...

#مسئولیت ها در کلام امام (ره)

خود را به ساده زیستن عادت دهید،نمایندگان به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند.

اهمیت مجلس شورای اسلامی در نگاه امام خمینی را می توان از لابه لای بیاناتشان دریافت. جایگاه ویژه ای که مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضائل یک ملت از آن برخوردار است و نقش مهم این نهاد در انعکاس خواست ها و مطالبات مردم موجب شده تا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سخنان و سفارشاتشان به صورت مکرر بر این جایگاه پای فشارند. د ر ادامه برخی از سخنان ایشان را درباره جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی می خوانید: معنویت در مجلس من امیدوارم که آقایان بدون اینکه جهات نفسیت را در نظر داشته باشند، و بدون اینکه اغراض خودشان را و مخالفت‌های شخصی که با اشخاص دارند در نظر داشته باشند، به آن چیزی که وکیل او، به آن چیزی که در آن چیز وکیل هستند، اندیشه کنند و مباحثه کنند و شور کنند. (صحیفه امام ، جلد ۱۲، ص۳۴۵)