امر به معروف و نهی از منکر

قرآن کریم می فرماید: بهترین امت، امت شما مسلمانان است به خاطر دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر. انجام این دو فریضه مهم باعث اصلاح جامعه و موجب تقویت باورها و شعائر دینی می شود. اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر ترک شود بلاهایی که بر سر آن جامعه می آید جبران ناپذیر است.

امام علی (ع) فرمودند: قوام شریعت، سرپا ایستادن دین و اقامه حدود الهی به امر به معروف و نهی از منکر است. ترک امر به معروف ونهی از منکر عواقب سنگینی دارد. در روایتی رسول اکرم (ص) فرمودند: یا امر به معروف و نهی از منکر می کنید یا عذاب الهی همه شما را فرا می گیرد.

یکی از مصادیق همین عذاب این است که در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نباشد دچار فسادهای اخلاقی و اجتماعی می شود و آن جامعه به انحطاط بیش از حد کشیده می شود.