آموزش آویز تزئینی با کاغذ رنگی

وسایل مورد نیاز جهت درست کردن آویز با کاغذ رنگی شامل: کاغذ رنگی، روبان، میل گرد، نخ و قیچی می باشد.

نحوه درست کردن آویز تزئینی به این صورت است که ابتدا کاغذ رنگی مستطیل شکل را از یک گوشه تا می زنیم. سپس پایین آنرا قیچی کرده تا مربع به دست بیاید. سپس همان مربع را مخالف تای قبلی یک تا زده و دوباره از وسط نیز تا می زنیم. به این ترتیب سه خط داریم. دوتای اول را به هم وصل و بعد دوتای دیگر را نیز به یکدیگر متصل می کنیم. و دوباره تا می زنیم و قسمتی که باز است به صورت نیم دایره قیچی می کنیم. اکنون چهار قسمت داریم. وسط آنها را در نظر گرفته و به سمت پایین هدایت می کنیم و تا زده اکنون برمی گردانیم. دوباره تا زده و مجددا برمی گردانیم. به این صورت پروانه آماده می شود.

برای آویز شدن ابتدا حلقه های چوبی را برای زیباتر شدن روبان می پیچانیم سپس به اندازه نخی که می خواهیم قیچی کرده و با چسب به پروانه می چسبانیم. سپس آنها را روی حلقه گذاشته و با ارتفاع های مختلف آن را درست کرده و در نهایت آویز تزئینی با کاغذ رنگی آماده می شود.

Loading the player...