آموزش آویز و پادری اتاق کودک

در این ویدئو با استفاده از کاموا و انواع رنگهای آن، نخ، قیچی و حلقه آموزش آویز و پادری اتاق کودک داده می شود.

ابتدا کاموایی به رنگ سفید بر می داریم و دور تا دور انگشت می پیچانیم. آنقدر ادامه می دهیم تا به شکل و سایز گلی که در نظر داریم در بیاید. سپس با همان کاموا آن را از وسط گره زده تا محکم شود.

پس از آن جاهایی که روی کار دوتایی هست قیچی می کنیم تا شکل گل به خود بگیرد. برای اینکه توپک ها زیبا شود، در قیچی زدن باید دقت عمل بالایی داشته باشیم. از رنگ خود نخ کاموا با استفاده از نخ، توپک های یک رنگ را به هم وصل می کنیم. سپس انتهای کار را با استفاده از حلقه ای که آن را با روبان یا همین نخ ها روکش کرده ایم آویز زیبایی درست می کنیم.

Loading the player...