آموزش تزئین کوزه سفالی با سرامیک

برای تزئین کوزه سفالی با سرامیک به کوزه سفالی و مهره و سرامیک نیاز داریم. ابتدا طرح مورد نظر را با کاربن روی کوزه می کشیم. مهره و سرامیکی که برای به کار بردن روی سطح سفال نیاز داریم با رنگ های دلخواه انتخاب می کنیم.

در اینجا می توانیم از ترکیب سرامیک و سرامیک های آماده و برش خورده ای که در بازار موجود است استفاده کنیم. به طور مثال: طرح های آماده سرامیک که به صورت ستاره هستند را روی کوزه سفال چسبانده و پس از آن طرح را کامل می کنیم.

سپس زمینه کار را با مقداری سرامیک که برش داده ایم ادامه می دهیم. در اینجا نکته قابل توجه این است که در قسمت لبه سفال، باید لبه گرد سرامیک را به کار ببریم. البته علاوه بر لبه سفال، ته آن را هم از لبه گرد سرامیک استفاده می کنیم.

به این ترتیب کار را با ظرافت و دقت انجام داده تا کوزه سفالی با تزئیناتی که روی آن انجام گرفته زیباتر شود.

Loading the player...