آموزش ساعت دیواری با تزئین سرامیک

در این ویدئو ساعت دیواری با تزئین سرامیک آموزش داده می شود. ابتدا طرح مورد نظر را روی چوب با کاربن می اندازیم. چوب مورد نظر حتما بین 8 تا 10 میلی متر باشد. زیرا وقتی ماشین ساعت را می خواهیم بگذاریم باید زیر آن قسمت گود باشد که ماشین ساعت مانع اتصال ساعت روی دیوار نباشد.

بعد از اینکه طرح را روی چوب چاپ کردیم چسب را روی سطح کار می زنیم و سپس شروع به چیدمان می کنیم.

سعی کنیم لبه های گرد کنار هم و لبه هایی که برش خورده کنار هم باشند. به فاصله ها در حین کار باید توجه کنیم. چیدمان را به صورت افقی انجام می دهیم تا به این ترتیب طرح مورد نظر با سرامیک به اتمام برسد.

برای اینکه ساعت دیواری زیباتر شود چوب مورد نظر را به دلخواه رنگ می کنیم تا بر روی دیوار جلوه بهتری داشته باشد.

Loading the player...