آموزش سبد گل با روزنامه

برای درست کردن سبد گل با روزنامه به قیچی، قلاب، میل بافتنی و مقداری گل خشک و روبان نیاز داریم. ابتدا روزنامه را به اندازه 5 الی 6 سانتی متر برش می زنیم.

اکنون از گوشه میل بافتنی که ابتدای کار است آن را چسبانده سپس دور میل پیچانده و انتهای کار را می چسبانیم و میل را در می آوریم. به همین ترتیب چند مدل درست می کنیم. برای اینکه پیچ هایی به این ترتیب درست کنیم طرفی که کلفت تر است را انتخاب سپس روزنامه را کاملا دور آن می پیچانیم و آن را چسب می کنیم.

بعد از اینکه تعدادی درست شد همه را به وسیله چسب به یکدیگر متصل می کنیم به این ترتیب گلدان زیبایی درست می شود. برای گذاشتن گل های خشک در آن، وسط کار اسفنجی فرار داده و گل ها را روی آن قرار می دهیم.

Loading the player...