آموزش نظم به بچه ها

یکی از مباحثی که والدین معترض هستند این است که بچه ها وسایلی را که دارند نمی دانند کجا می گذارند. بخشی از آن شاید طبیعی باشد ولی اگر همه چیزهایی را که نمی دانند کجا گذاشته اند فراموش کنند باید به مشاور مراجعه کنند و تست هوشی از وی گرفته شود. ولی چنانچه اسباب بازی و وسایل اتاق خودش باشد نگران کننده نیست.

شاید به نظر می رسد که خیلی این نظم را به بچه یاد نداده ایم. بچه باید بداند که لباسهایش همیشه کجا هستند و باید عینا بچه ها یاد بگیرندبچه ها باید در فرآیند این نظم دخیل باشند و یاد بگیرند به همین خاطر در نظم و ترتیب دادن منزل باید خود جوش و همیار باشند.