آموزش نقاشی جوجه

از سرگرمی های تابستانه برای کودکان می توان به نقاشی کردن اشاره نمود. بچه های علاقمند وسایلی را که برای نقاشی جوجه نیاز دارند شامل: مقوای سفید، مداد و ماژِک است که پس از کشیدن با رنگ کردن آن را زیباتر می کنند.

Loading the player...