آموزش نقاشی سوسک

در این ویدئو نقاشی سوسک برای کودکان آموزش داده می شود. برای  کشیدن آن کافی است از چندین شکل هندسی استفاده کنید و آنها را با ظرافت کنار هم بکشید. در نهایت شما هم قادر به کشیدن سوسک شده اید. ابتدا برای کشیدن سر سوسک از یک بیضی، برای کشیدن باله ها و چشمهایش هم از بیضی استفاده می کنید. شاخک های سوسک را با دو خط مستقیم رسم می کنیم. برای کشیدن دست و پاهای آن هم از بیضی استفاده کرده اما این بار بیضی های باریک را به کار می برید.

به این ترتیب به راحتی کشیدن سوسک را یاد می گیرید. بعد از اتمام نقاشی، آن را به دلخواه خودتان رنگ آمیزی می کنید.

Loading the player...