آموزش نقاشی قوچ

وسایل مورد نیاز برای نقاشی قوچ شامل: مقوای سفید، مداد و ماژیک می باشد که در این ویدیو نحوه کشیدن یک قوچ زیبا آموزش داده می شود و پس از رنگ آمیری آن شاهد زیباتر بودن آن می شویم.

Loading the player...