آموزش نقاشی موش

برای کشیدن موش کاغذ نیاز به رسم اشکال هندسی داریم. ابتدا یک بیضی بزرگ می کشیم سپس از دوتا نیم دایره برای کشیدن پاهایش استفاده می کنیم. پس از آن برای کشیدن دستها و گوش ها و چشمهایش از بیضی اسفاده می کنیم. سپس دایره ای کوچکتر داخل آن می کشیم.

برای کشیدن بینی و دهان موش از یک دایره و نیم دایره استفاده می کنیم. از مستطیل برای کشیدن سبیل هایش استفاده سپس برای کشیدن شکم موش از دایره استفاده می کنیم. به این ترتیب نقاشی موش آماده می شود.

Loading the player...