آموزش نقاشی گوسفند

برای نقاشی کردن گوسفند ابتدا از یک بیضی استفاده می کنیم و برای کشیدن پوزه آن از خطوط شکسته استفاده می کنیم.

برای کشیدن چشمهای گوسفند دوتا دایره می کشیم و گوش های گوسفند را با بیضی های کوچک و بزرگ می کشیم.

برای تکمیل کردن بدنه آن از نیم دایره هایی پشت سر هم استفاده مرده و برای کشیدن پاها از مستطیل و خطوط شکسته استفاده می کنیم.

پس از کامل شدن نقاشی با رنگ آمیزی زیبا آن را زیباتر کرده تا از کشیدن نقاشی خودمان لذت لازم را ببریم.

Loading the player...