رونق تولید ملی | جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۸

آموزش و پژوهش به اقتصاد و توليد متصل شود - نمایش محتوای خبر

 

 

آموزش و پژوهش به اقتصاد و توليد متصل شود

آموزش و پژوهش به اقتصاد و توليد متصل شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: آموزش و پژوهش را به اقتصاد و توليد متصل كنيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، دکتر کوروش ساکی در نشست با اعضاء هيات علمي دانشگاه لرستان، افزود: در سطح کلان روشها و کارهای تحقیقاتی بهگونهای بازنگری شود که فارغاز دغدغههای موجود به جایگاه واقعی خود در دانشگاه برسیم.

وی اظهار کرد: با انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي دانش بنيان، توسعه مراكز استعداديابي و جذب نخبگان علمي كه در اين مراكز آموزشي و پژوهشي نخبگان قابل شناسايي هستند، بسترهاي لازم براي ارتقاء و توسعه ايجاد کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: بسترهاي جديد، ديد ما را نسبت به توسعه باز و از آنجاييكه منفعتهاي فردي از ارتقاء و پيشرفت دانشگاه جلوگيري ميكند بايد فضا را باز كرد تا اعضاء هيأت علمي جديد با تخصصيهاي مختلف به استان بيايند و با جذب متخصصين بيشتر بسترهاي لازم براي توسعه رشتههاي دستياري فراهم شود.

ساکی با اشاره به فعاليتهاي بين بخشي در دانشگاه بهخصوص در حوزه بهداشت و درمان، اضافه کرد: دانشگاه به عنوان يك پيكر است و به نوعي همه فعاليتهاي دانشكدهها و حوزه بهداشت و درمان به همديگر وصل هستند.

وی با بیان اینکه هنر ما بايد بهگونهاي باشد كه بتوانيم آموزش و پژوهش را به اقتصاد و توليد متصل كنيم، بیان کرد: با پژوهشهاي توليد محور، راه ارتقاء اعضا هيأت علمي و رسيدن به ثروتهايي كه از طريق طرحهاي دانشگاهي بهدست مي‏آيد انگيزهها را براي انجام طرحهاي تحقيقاتي دانش بنيان ارتقاء داد.