آموزش گل تزئینی لباس و گیرسر

در این ویدئو گل های تزئینی لباس و گیرسر توسط خانم مربی آموزش داده می شود. لیفه ای که برای این گل نیاز داریم می تواند از انواع روبان باشد. روبان هایی با پهناهای مختلف که از 2 سانتی متر تا سه یا 5 سانتی متر که می تواند از جنس همان پارچه باشد.  ابتدای مار را که صاف است زاویه را برگردانید تا حالت سه گوش بگیرد. سپس پارچه را آرام می چرخانید تا غنچه وسط گل درست شود.

سپس با هویه می توانید آن را سوزانده در غیر این صورت آن را کوک بزنید. قسمت بالای روبان را به سمت پایین بپیچانید و دوباره کوک بزنید. مجددا قسمت بالا را بچرخانید و تنظیم کرده و کوک بزنید. به همین صورت گل های تزئینی لباس و گیرسر آماده می شوند.