امیری نقاش

عبدالحسین امیری متولد سال 1361 از شهر الشتر می باشد که با توجه به علاقه ای که به هنر نقاشی داشته است از همان دوران کودکی این هنر را ادامه داده است اما به علت پاره ای از مشکلات رشته تحصیلی خود را کشاورزی انتخاب کرد. در کنار آن نقاشی را به صورت حرفه ای انجام می دهد و به صورت تجربی علم خود را در این زمینه افزایش می دهد.

Loading the player...